Agenda dla uczestników 24.Biegu św. Dominika

Pobierz agendę:

http://www.biegdominika.com/wp-content/uploads/docs/bd-2017-agenda-uczestnikow.pdf

Więcej

Trasa Biegu KiM 5km

Pobierz trasę:
Trasa Biegu KiM 5km

PROFIL TRASY

Więcej

Trasa Biegu Elity Mężczyzn 10km

Pobierz trasę:
Trasa Biegu Elity Mężczyzn 10km

Więcej

Dokumenty do pobrania przez uczestników 24.Biegu św. Dominika

W zakładce http://www.biegdominika.com/regulaminy/dokumenty-do-pobrania/ można już pobrać dokumenty:

1. Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Biegu.
3. Bieg Kobiet i Mężczyzn – karta zgłoszenia.
4. Prolog Goń św. Dominika – karta zgłoszenia.

Więcej

Nagrody Biegu św. Dominika

BD-2017-nagrody-info

Więcej