Publikujemy dokumenty do pobrania.

1.  Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Biegu

Dokumenty do pobrania pod tym linkiem: http://www.biegdominika.com/regulaminy/dokumenty-do-pobrania/