Szanowne Biegaczki i Biegacze!

Zapraszamy do zgłaszania Drużyn reprezentujących Firmy i Partnerów, Grupy i Kluby Biegowe, które wezmą udział w łączonej rywalizacji drużynowej w ramach Biegu Kobiet 5km – LOTTO CUP i Biegu Mężczyzn 5 km – MSiT CUP. Drużyna składa się minimum z 7(siedmiu) uczestników: 3 Kobiety i 4 Mężczyzn. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ
1. Drużynę zgłasza Lider Drużyny podając nazwiska i ustaloną nazwę Drużyny na e-mail: s.lange@onet.pl lub pisemnie w Biurze Biegu;
2. Zgłoszenie drużyny do klasyfikacji odbywa się poprzez wpisanie lub wybranie z bazy drużyn odpowiedniej drużyny;
3. Ostateczną weryfikacją jest podpisanie karty zgłoszeniowej przez uczestnika przy odbiorze pakietu startowego, gdzie w odpowiedniej rubryce zostanie wpisana ustalona prawidłowa nazwa drużyny;
4. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę;
5. Klasyfikacja drużyn zostanie ułożona na podstawie sumy czasów netto osiągniętych przez 3(trzy) najlepsze Uczestniczki drużyny w Biegu Kobiet 5 km i 4 (czterech) najlepszych Uczestników drużyny w Biegu Mężczyzn 5 km;
6. W przypadku takiego samego czasu Drużyn, decyduje suma miejsc 4 (czterech) pierwszych Uczestników/2 Kobiet i 2 Mężczyzn/;
7. Organizator przewiduje nagrody dla 3-4 pierwszych Drużyn w klasyfikacji łączonej Biegu Kobiet 5 km i Biegu Mężczyzn 5 km.

Zapraszam Serdecznie
Dyrektor
Stanisław Lange