Szanowni Państwo !!
Komitet Organizacyjny 23.Biegu św. Dominika ze względu na produkcję imiennych numerów startowych ustalił jednolity termin wpłaty opłaty wpisowej do Biegu Kobiet – LOTTO CUP 5km i Biegu Mężczyzn – MSiT CUP 5km.
Prosimy o dokonanie opłaty wpisowej w terminie do 30 lipca 2016r. Osoby te otrzymają imienne numery startowe i koszulkę w zamawianym rozmiarze!

Plan płatności:
45,- PLN wpłata do 30 lipca 2016r. !! /przelew potwierdzony na koncie do 24:00 /
70,- PLN wpłata 05 i 06 sierpnia 2016r. w Biurze Biegu
Z opłat zwolnione są Panie 65+ i Panowie 75+
Po wniesieniu opłaty wpisowej organizator umieści potwierdzenie na liście startowej.

Uwaga!!!
31.07.2016r. osoby, które nie opłaciły opłaty wpisowej zostaną zdjęte z listy startowej.
Od 31 lipca 2016r. zgłoszenie będzie możliwe tylko na e-mail: s.lange@onet.pl.
Przywrócenie nazwiska będzie możliwe po wpłaceniu opłaty 70,- PLN w Biurze Biegu.
W Biurze Biegu do dyspozycji będzie 50 wolnych numerów startowych do Biegu Kobiet 5km i 100 wolnych numerów startowych do Biegu Mężczyzn 5 km!

Dyrektor
Stanisław Lange