Szanowni Biegacze i Biegaczki!!

uprzejmie informujemy, że Komitet Organizacyjny 22.Biegu św. Dominika ze względu na krótki odstęp czasu pomiędzy pierwszym, a drugim terminem wpłaty oraz po konsultacji z producentem imiennych numerów startowych ustalił jednolity pierwszy termin wpłaty opłaty wpisowej do Biegu Kobiet – LOTTO CUP 5km i Biegu Mężczyzn – MSiT CUP 5km. Prosimy o dokonanie opłaty wpisowej w terminie do 24 lipca 2015r. Osoby te otrzymają imienne numery startowe i koszulkę w zamawianym rozmiarze!

Aktualny terminarz wpłat przedstawia się następująco:
45,- PLN wpłata do 24 lipca 2015r. !! /przelew potwierdzony na koncie do 22:00 /
70,- PLN wpłata 31 lipca 2015r. i 01 sierpnia 2015r. w Biurze Biegu lub na konto
Z opłat zwolnione są Panie 65+ i Panowie 75+

Po wniesieniu opłaty wpisowej organizator umieści potwierdzenie przy nazwisku na liście startowej.
24 lipca 2015r. nazwiska osób, które nie opłaciły opłaty wpisowej zostaną zdjęte z listy startowej. Zgłoszenie będzie możliwe tylko na e-mail: s.lange@onet.pl. Przywrócenie nazwiska będzie możliwe po wpłaceniu opłaty 70,- PLN na konto lub w Biurze Biegu.

W Biurze Biegu do dyspozycji będzie 60 wolnych numerów startowych do Biegu Kobiet 5km i 120 wolnych numerów startowych do Biegu Mężczyzn 5 km!
Dyrektor
Stanisław Lange