Szanowni Państwo!!
Komitet Organizacyjny 21.Biegu św. Dominika uprzejmie przypomina o upływie pierwszego terminu opłaty do Biegu Kobiet 5km i Biegu Mężczyzn 5km.
Prosimy o dokonanie opłaty w pierwszym terminie. Osoby, które wniosą opłatę w terminie do 20 lipca 2014 r. otrzymają imienne numery startowe i koszulkę w zamawianym rozmiarze !!
40,- PLN do 20 lipca 2014 r. – koniec pierwszego terminu !!

Kolejne terminy:
1. 50,- PLN od 21 lipca do 31 lipca 2014r.
2. 70,- PLN 01 i 02 sierpnia 2014r. w Biurze Biegu.

Osoby, które nie wystąpią w Biegu proszone są o potwierdzenie rezygnacji ze startu na e-mail: s.lange@onet.pl !!!

Pozdrawiam Serdecznie
Dyrektor
Stanisław Lange