Można się już rejestrować do 28.Biegu św. Dominika. Zgłoszenie elektronicznie  do 22 lipca 2022 r. do godz. 24:00