Zamieszczamy wzory dokumentów do pobrania dla uczestników Biegu.
1. Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.
2. Zgoda rodzica, opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej.

http://www.biegdominika.com/regulaminy/dokumenty-do-pobrania/