W zakładce http://www.biegdominika.com/regulaminy/dokumenty-do-pobrania/ można już pobrać dokumenty:

1. Upoważnienie do odbioru pakietu startowego.
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Biegu.
3. Bieg Kobiet i Mężczyzn – karta zgłoszenia.
4. Prolog Goń św. Dominika – karta zgłoszenia.